ABSORPTIE of ISOLATIE?
Wanneer spreekt men van geluidsabsorptie en wanneer van geluidsisolatie?

Wat is akoestiek? Een akoestisch probleem kan zowel gericht zijn op een te veel aan nagalm IN een ruimte als op geluidsoverlast doorheen verschillende ruimtes. Er bestaan nog altijd veel misvattingen omtrent geluidsabsorptie en geluidsisolatie.

Het is belangrijk om te weten welke producten wanneer moeten gebruikt worden, want absorberende producten isoleren het geluid niet perse en vice versa. 

Een korte uiteenzetting:

reflectienagalm.gif

Geluid

Een geluidbron produceert geluidsgolven en die reizen door een ruimte tot ze uitdoven. Noem het een echo van het geluid dat naarmate het verder reist, het zachter wordt. De sterkte van het geluid wordt aangegeven in debieten (dB). Hoe hoger het debiet, hoe luider. De pijngrens van geluid ligt ongeveer op 130 dB, het geritsel van bladeren op 10 dB. Een normaal gesprek ligt ergens tussen 40-60 dB en een concert gemiddeld rond 100 dB. Een straaljager is ongeveer 140-150 dB.

Nagalm/Reflectie

Nagalm is de terugkaatsing van een geluidsgolf, ook reverberatie/reflectie genoemd. In ruimteakoestiek wordt de tijd gemeten dat een geluidsgolf nog nagalmt nadat de geluidsbron is uitgeschakeld (=nagalmtijd). De kunst in een gezonde akoestische omgeving is om de nagalmtijd zo klein mogelijk te maken om zo het storend effect van geluid te reduceren.

geluidsabsorptieisolatie.jpg

Geluidsabsorptie

Maar hoe reduceert men de nagalmtijd in een ruimte? Door de geluidsgolven te ABSORBEREN. Hiervoor heeft men poreus materiaal nodig dat de geluidsgolven binnenlaat, maar voorkomt dat die terugkaatsen. Melamineschuimstof is een veelvoorkomend absorberend basismateriaal, alsook glaswolvezels en polyestervezels. De absorptiegraad wordt gemeten in ALPHA-waarden. 

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie pakt het geluid aan tussen de ruimtes. Doorbreek de geluidsgolven naar aangrenzende ruimtes: hierbij is massa een bepalende factor. Hoe hoger de massa & densiteit van een materiaal, hoe beter het de geluidsgolven kan stoppen en ze niet meer doorlaat. Hier is het geluidsniveau (dB) een belangrijke maatstaf gemeten binnen het (spraak)frequentiebereik (+/- 500 - 4000Hz).

contactgeluidluchtgeluid.jpg

Contactgeluid versus Luchtgeluid

Contactgeluid is het geluid dat zich verspreidt via contact tussen/met de bouwmaterialen (hakken op de vloer, hameren op de muur etc). Door loskoppeling van bouwstructuren, voorkomt men dat geluidsgolven zich via contact kunnen verplaatsen.

Luchtgeluid daarentegen benoemt geluid dat zich via de lucht verplaatst en afstraalt naar de omgeving.

Ter voorbeeld: het stampvoeten in een ruimte veroorzaakt contactgeluid doordat de vaste materialen van de constructie in trilling worden gebracht. De trillende constructie kan vervolgens weer luchtgeluid afgeven in de ondergelegen ruimte, wat daar gehoord kan worden door een waarnemer. (bron: wikipedia)

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle DOX-nieuwigheden

;